KURS PODSTAW RAUNKOWOŚCI - I STOPIEŃ (88 godzin zajęć)


WYMAGANIA WSTĘPNE


Kandydaci na księgowego powinni posiadać co najmniej wykształcenie średnie.


CEL KURSU


Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez zdobycie odpowiednich umiejętności.


RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA


Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej.

Wybrane zagadnienia publicznoprawne.

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.


Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości .

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

  • planowane rozpoczęcie kolejnej edycji  - 1 października 2015 r. 
    (wtorki i czwartki w godz. 16:30 - 19:45)
  • planowana data zakończenia kursu - grudzień 2015 r.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1.600 zł ( możliwość płatności w ratach ).

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej