KURS PODSTAW RAUNKOWOŚCI - I STOPIEŃ (88 godzin zajęć)


WYMAGANIA WSTĘPNE


Kandydaci na księgowego powinni posiadać co najmniej wykształcenie średnie.


CEL KURSU


Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez zdobycie odpowiednich umiejętności.


RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA


Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej.

Wybrane zagadnienia publicznoprawne.

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.


Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości .

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

  • rozpoczęto kolejną edycję 5 marca 2015 r. (wtorki i czwartki w godz. 16:30 - 19:45)

Zapraszamy do składania zgłoszeń do kolejnej edycji, której rozpoczęcie planujemy po wakacjach. 


Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1.600 zł ( możliwość płatności w ratach ).

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014