Aktualności

24.06.2016  Ostatnie szkolenie jednodniowe przed przerwą wakacyjną

27.06.2016 r. Podatek VAT naliczony w praktyce oraz nowe sposoby  uszczelniania systemu podatkowego [NOWE]  
Prowadzący: Piotr Kowerdej   


24, 25, 26.09.2016 r. Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów 2016
 termin wrzesień - limit zgłoszeń wyczerpany - zapraszamy do zgłoszeń na październik

15, 16, 17.10.2016 r. Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów październik 2016 r. [NOWE] 

11.03.2016
Ustalono planowane  terminy rozpoczęcia kursów długich w edycji październik 2016

14.07.2015.
W związku z częściową wymianą wyposażenia naszego Oddziału, posiadamy do zbycia używane wyposażenie. Wystawiamy faktury VAT, a proponowane ceny są cenami brutto.
Wystawione do sprzedaży przedmioty, można oglądać w dni powszednie w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00.

14.05.2015
Walne Zgromadzenie W dniu 14 maja 2015 roku odbyło się w naszym Oddziale Walne Zebranie Członków. 
Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Sabina Urbańska. Zgodnie z wyborem zebranych, obrady poprowadziła kol. Krystyna Królicka. Walne Zebranie Członków swoją obecnością i przemówieniami uświetnili przybyli goście; Pani Anna Łakomska - Skarbik Miasta Bielska-Białej, Pani Jolanta Gałuszka – Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Bielsku-Białej, Pan Jerzy Koniecki Wiceprezes Zarządu Głównego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

»więcej informacji
 

 

 

 

Polecamy